הכוכב מנופים וציוד הידראולי - גרר בחולון

תיקון מנופים,ייצור צינורות לחץ הידראוליים מנופי סל ייצור גרריםהתקנת מנופים לפריקה וטעינה עצמית במשאיות - עפ"י ממ"ת 3488 מרכבים פתוחים/סגורים לרכב משא - עפ"י ת"י 4331 חלק 1 התקני הגנה תת רכביים - עפ"י מפמ"כ 5841 מגני צד לרכב - עפ"י ממ"ת 3444 התקן למניעת התזת מים ובוץ לרכב - עפ"י ממ"ת 3444 תאורת צד לרכב- עפ"י ממ"ת 3444