גרר ת.א.ל - גרר בירושלים

גרר ת.א.ל גרירת רכב פרטי מסחרי משאיות טרקטורים וציוד כבד. שירות לגרירה וחילוץ 24 שעות ללא שבת וחג