גרר יוסי - גרר ברמת השרון

גרירה הובלה וחילוץ בהרמה מלאה. מוביל וגורר הכל עד 8.5 טון.